Warning: Function putenv() was disabled by the domain protection module. Disable domain protection for this domain in the Server Panel to use this function. in /var/www/html/waf/domain_protection/function_warning.php on line 25
Procedura uproszczona oraz certyfikat AEO = wiarygodność - Najlepszy portal internetowy. Fajne strony www z całej Polski, dołączysz?

Procedura uproszczona oraz certyfikat AEO = wiarygodność

Produkcja sorbentów w laboratorium
Sorbenty naturalne vs. syntetyczne: Jakie są różnice?
27 czerwca 2023
Całoroczny domek angielski
Domki holenderskie i angielskie – idealne na działkę!
11 sierpnia 2023
certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Nie ulega wątpliwościom, że firmy zajmujące się importem oraz eksportem towarów spoza państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. Choć może wydawać się to dziwne, najważniejszym problemem wcale nie jest znalezienie kontrahenta i przekonanie go do swojej oferty. Wręcz przeciwnie — naszym zdaniem nawiązanie współpracy to dopiero początek krętej drogi do sukcesu biznesowego. Oprócz tego przedsiębiorca działający na rynku międzynarodowym musi stawić czoła również takim wyzwaniom jak choćby przepisy celno-skarbowe, a także bezpieczeństwo i ochrona sprzedawanego czy sprowadzanego ładunku. W takiej sytuacji warto sięgnąć po rozwiązanie, jakim jest certyfikat AEO (ang. Authorised Economic Operator), czyli status upoważnionego przedsiębiorcy. Praktyka biznesowa pokazuje nam, że certyfikat AEO może w wielu sytuacjach okazać się kluczowym narzędziem, które ułatwia prowadzenie międzynarodowego biznesu. Procedura uproszczona AEO zapewnia bowiem spore przywileje dla przedsiębiorców… oczywiście, jeśli spełniają oni określone wymagania.

Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co to takiego jest?

Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO jest nadawany przez organy celne na wniosek składany przez przedsiębiorcę, który na co dzień prowadzi działalność biznesową ściśle związaną z handlem międzynarodowym. Jak już wiesz skrótowiec AEO to akronim pochodzący od angielskiej nazwy „Authorised Economic Operator„. Posiadanie aktualnego certyfikatu AEO to dowód pokazujący, że organy celne potwierdzają spełnienie przez przedsiębiorców określonych kryteriów. Mamy tu na myśli między innymi takie czynniki jak:

 • przestrzeganie prawa w zakresie zagranicznego obrotu międzynarodowego,
 • prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • wypłacalność finansowa.

certyfikat aeo, procedura uproszczona, kwestionariusz samooceny, doradca celny, szkolenia celne, świadectwo aeo, upoważniony przedsiębiorca aeo, pozwolenie aeo, wniosek aeo,

Na jakie korzyści możesz liczyć, posiadając certyfikat AEO?

Certyfikat AEO to rozwiązanie, które może dać przedsiębiorcy liczne korzyści. W efekcie możliwe staje się bardziej efektywne prowadzenie działalności handlowej na szczeblu międzynarodowym. Wśród najważniejszych przywilejów, na jakie można liczyć dzięki AEO, znajdują się między innymi:

 • preferencyjne traktowanie. Przedsiębiorca mający status AEO może liczyć na to, że jego dokumenty nie będą tak często kontrolowane, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych przedsiębiorców. Ta sama zasada dotyczy fizycznych przesyłek. Oprócz tego w stosunku do posiadaczy AEO stosuje się priorytetowe zasady traktowania przesyłek podczas typowania ładunków do kontroli. To wciąż nie wszystko, ponieważ przedsiębiorcy mogą wybrać miejsce przeprowadzenia kontroli. Rzecz jasna, taki stan rzeczy nie zwalnia posiadacza AEO z prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • uproszczenia celne. Posiadając certyfikat AEO, przedsiębiorca uzyskuje dostęp do uproszczonych procedur celnych, co w dużym stopniu ułatwia oraz przyspiesza procesy związane z importem i eksportem towarów spoza/poza UE,
 • wyłączność niektórych uproszczeń. Część spośród uproszczeń celnych, o których wspomnieliśmy w poprzednim punkcie, możesz zostać zastosowana WYŁĄCZNIE przez podmioty mające status upoważnionego przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie oznacza z ich punktu widzenia jeszcze większą elastyczność i oszczędność czasu,
 • rękojmia solidnościStatus AEO to dowód na wiarygodność przedsiębiorcy, co pomaga budować zaufanie u partnerów handlowych, klientów oraz organów celnych,
 • preferencyjne warunki VAT. Przedsiębiorcy, którym udało się uzyskać status AEO, zyskują tym samym prawo do skorzystania z preferencyjnych warunków w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Ulgowe warunki w zakresie VAT dotyczą importowanych towarów; można dzięki nim zmniejszyć kwotę zabezpieczenia generalnego na poziomie do 30 proc. kwoty referencyjnej.

Co zrobić, by móc uzyskać świadectwo AEO?

W jaki sposób możemy uzyskać pozwolenie AEO? Aby to zrobić, przedsiębiorca musi spełnić dość restrykcyjne kryteria oraz wymagania. Nie będziemy ich tu jednak szczegółowo opisywać; zostały one w szczegółowy sposób określone w ramach przepisach unijnego prawa celnego. Wniosek AEO o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy można złożyć w jeden sposób, tzn. na Unijnym Portalu Celnym dla Przedsiębiorcy.

Możliwa w tym zakresie jest tzw. procedura uproszczona, ale i ona wymaga np. by wypełnić kwestionariusz samooceny oraz ukończyć szkolenia celne.

Status AEO. Podsumowanie

Certyfikat AEO to narzędzie, które ułatwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności handlowej międzynarodowej. Nie powinniśmy traktować tego jedynie jako formalność, ale wręcz przeciwnie: upoważniony przedsiębiorca AEO może liczyć na takie korzyści jak choćby:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty,
 • większe zaufanie strony partnerów biznesowych.

Komentarze są wyłączone.