Warning: Function putenv() was disabled by the domain protection module. Disable domain protection for this domain in the Server Panel to use this function. in /var/www/html/waf/domain_protection/function_warning.php on line 25
TOP 5 wyzwań w transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych - Najlepszy portal internetowy. Fajne strony www z całej Polski, dołączysz?

TOP 5 wyzwań w transporcie lotniczym towarów niebezpiecznych

Psychoterpia w profesjonalnym gabinecie psychologii
Jak psychoterapia może pomóc w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami?
6 listopada 2023
Nowa suknia ślubna z kolekcji Gala 2024
Jak Wybrać Idealną Suknię Ślubną?
28 grudnia 2023
Tankowanie paliwa do samolotu transportującego ładunki cargo

Według informacji udzielonych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2022 roku branża lotniczego transportu towarów w Polsce zaznała największego przyrostu w segmencie transportu, z 31-procentowym wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego przewidują dalszy rozwój w zakresie przewozów towarów i poczty lotniczej. Zwiększający się obrót towarowy i ekspansja polskich eksporterów na nowe rynki wiążą się z potrzebą przestrzegania zróżnicowanych międzynarodowych przepisów. Tym samym, konieczne jest angażowanie doświadczonych operatorów logistycznych zdolnych sprostać tym wymaganiom.

Według danych ULC, nawet w scenariuszu ostrożnym, masa towarów przewiezionych drogą powietrzną w 2023 roku ma osiągnąć około 230 tysięcy ton, w porównaniu do 150 tysięcy ton w 2019 roku. Długoterminowe prognozy sugerują, że w 2040 roku ilość przewożonego cargo i poczty lotniczej może osiągnąć 450 do 520 tysięcy ton. W obliczu tych obiecujących perspektyw, polscy eksporterzy stają przed wyzwaniami, zwłaszcza w kontekście transportu towarów niebezpiecznych, które są regulowane surowymi przepisami dotyczącymi m.in. opakowań, etykietowania oraz dokumentacji przewozowej. Każdy kraj ma swoje przepisy dotyczące importu i użycia substancji chemicznych, co może być wyzwaniem dla nowych graczy na rynku transportu lotniczego. Wymaga to od nich odpowiedniego przygotowania i elastyczności.

Zgodność z przepisami i regulacjami międzynarodowymi oraz krajowymi

Transport lotniczy jest najbardziej ograniczony pod względem rodzaju i ilości przewożonych materiałów niebezpiecznych. Ważne są tu przepisy ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego) dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz zasady IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) odnoszące się do przewozu towarów niebezpiecznych, dostosowane do wymogów krajowych i linii lotniczych. Przesyłki muszą być zgodne z przepisami DGR (Dangerous Goods Regulations), niezależnie od celu podróży.

W Polsce, od sierpnia 2022 roku, obowiązuje ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, która zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące tego procesu, w tym informacje o szkoleniach, odpowiedzialności, kwalifikacji towarów (zgodnie z zaleceniami ONZ), pakowaniu, oznakowaniu, specyfikacji opakowań, oraz tworzeniu dokumentacji dla przewożonych towarów niebezpiecznych.

Dokumentacja

W przypadku przesyłek z towarami niebezpiecznymi, nadawca musi wypełnić dokument „Deklaracja Nadawcy” (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods), chyba że przepisy DGR stanowią inaczej. Dokument ten, dostarczany w dwóch egzemplarzach, musi być sporządzony w języku angielskim i dołączony do listu przewozowego MAWB (Master Air Way Bill).

Klasyfikacja i opakowanie

Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych muszą spełniać wysokie standardy jakości i zapewniać bezpieczeństwo. Wszystkie przesyłki tego typu muszą być oznakowane zgodnie z przepisami i zawierać nazwę spedycyjną oraz numer identyfikacyjny UN.

Szkolenie personelu

Nadawcy towarów niebezpiecznych muszą ukończyć szkolenie z zakresu bezpiecznego transportu tych towarów drogą powietrzną, ważne przez 24 miesiące, obejmujące zagrożenia, bezpieczną obsługę oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Współpraca z operatorem

Wybór doświadczonego operatora logistycznego, jak DACHSER, jest kluczowy dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami przewozu materiałów niebezpiecznych. DACHSER, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy i zasobom, może obsłużyć nawet duże wolumeny przewozów.

W 2022 roku, DACHSER ASL (Air & Sea Logistics) przetransportował 10 012 ton towarów chemicznych drogą lotniczą, demonstrując zaawansowane usługi logistyczne, uwzględniające przewóz materiałów niebezpiecznych w ramach międzynarodowego transportu lotniczego. Rozwiązanie DACHSER Chem Logistics jest oferowane zarówno dla transportów lotniczych, jak i morskich, oraz międzynarodowego transportu drobnicowego.

Zaciekawił Cię ten temat? Cały artykuł znajdziesz na stronie log24.pl – serwisie informacyjnym z branży logistyki, transportu i magazynowania.

Komentarze są wyłączone.