Jak przeprowadza się audyt energetyczny?

dietpoint.pl, catering płock, catering dietetyczny płock, dieta płock, diety płock, lepsza dieta płock, dieta pudełkowa płock,
Catering dietetyczny, czyli pysznie i zdrowo!
4 kwietnia 2022
Rozwój automatów paczkowych
Perspektywy rozwoju automatów paczkowych w Polsce
10 lutego 2023
Profesjonalne audyty energetyczne dla firm

Audyt energetyczny to dokument, dzięki któremu można podjąć decyzję odnośnie inwestycji w termomodernizację budynku na podstawie jego stanu technicznego oraz ogólnej charakterystyki. Audyt zawiera również wskazówki, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze zmniejszając zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Jest to niemal niezbędny dokument kiedy staramy się o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych lub unijnych lub kredyt. Należy pamiętać, że jest to tylko część dokumentacji inwestycyjnej, niemniej bez niego nie uzyska się oczekiwanych funduszy. W trosce o uzyskanie dofinansowania audyt energetyczny należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką.

Audyt energetyczny wykonywany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459). Zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa opisane są w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Proces audytu energetycznego – jak przebiega?

Proces audytu energetycznego możemy podzielić na trzy etapy. Każdy podzielony na elementy składowe. Pierwszym krokiem jest realizacja inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku – krótko mówiąc identyfikacja cech budowlanych i instalacyjnych budynku oraz danych eksploatacyjnych, które wpływają na zużycie energii. Na tym etapie dokonujemy opisu podstawowych elementów obiektu budowlanego, charakterystyki energetycznej oraz wykonujemy analizę systemu ogrzewania.

Drugim etapem jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku, również elementów konstrukcyjnych i wykończenia. Analizowane są wszelkie wady i usterki wykryte podczas wizji lokalnej, pomiary np. kamerą termowizyjną oraz badania.

Ostatnim krokiem jest określenie parametrów usprawnień i wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz analiza kosztów prac termomodernizacyjnych. Cześć ta zawiera również opis oczekiwanych korzyści i oszczędności.

Audyt energetyczny powinien zawierać:

  • Inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku
  • Opis elementów budynku
  • Charakterystykę energetyczną budynku
  • Opis systemu grzewczego
  • Ocenę aktualnego stanu technicznego budynku
  • Parametry i propozycję możliwych ulepszeń termomodernizacyjnych

Jak formalnie wygląda audyt energetyczny?

Jak widać, audyt energetyczny jest bardzo szczegółowym dokumentem – jego struktura jest ściśle ustalona i związana z elementami, które się w nim znajdują. Dokument powinien rozpoczynać się od danych identyfikacyjnych budynku  oraz informacja kiedy i przez kogo audyt został opracowany. Należy zawrzeć również cel wykonania audytu oraz jego krótkie streszczenie, wraz z wynikami. Tworząc audyt energetyczny wykonuje się dużą liczbę obliczeń. Ich wyniki powinny zostać przedstawione w sposób przejrzysty także dla laika, najlepiej w postaci wykresów i czytelnych tabel. Do dokumentu powinniśmy dołączyć także całą dokumentację zdjęciową, np. z kamery termowizyjnej, czy dokumentację techniczną urządzeń grzewczych lub elektrycznych. Ze względu na skomplikowany proces najlepiej zlecić wykonanie audytu profesjonalnej firmie z branży doradztwa energetycznego.

Tak przygotowany dokument przedstawiamy inwestorom, którzy zlecili wykonanie audyty energetycznego. Jeżeli dofinansowanie wymaga wykonania kolejnych kroków do audytu, można nanieść korektę lub rozszerzyć go o kolejne kroki.

Komentarze są wyłączone.